Enthousiast geworden door het werk wat MAF mag doen en wilt u ook een steentje bijdragen? Dan kunt u onze supporter worden! Daarvoor zijn verschillende manieren nodig en mogelijk:

Gebed
Als eerste willen we u vragen om voor ons te bidden! God opent en sluit deuren, maar dat we dan de juiste weg mogen gaan. En dat het dan mag zijn zoals in Jesaja 52:12 ‘…, want de HEERE zal voor ulieder aangezicht heentrekken, en de God Israëls zal uw achtertocht wezen.’ Dan is het goed!

Financieel
Een uitzending is alleen mogelijk met een stabiele, financiële basis. Daarvoor hebben we een grote groep trouwe financiële supporters nodig. Dit kan als particulier, maar ook als school, kerk of bedrijf kunt u veel voor ons betekenen.
De voorkeur gaat uit voor een maandelijkse toezegging. Klik hier om direct naar de webpagina te gaan om uw financiële steun te regelen.

Wij hebben een eigen steunfonds. Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar en komen voor 100% ten goede van onze uitzending. Alleen vanuit MAF NL en onze penningmeester heeft inzicht in deze rekening.

De gegevens zijn:

NL 69 ABNA 08 89 65 78 07 t.n.v. St. MAF Nederland o.v.v. Schenkeveld 196

In actie
We bruisen van ideeën als het gaat om leuke acties om geld in te zamelen. Maar heeft u nog goede ideeën? Neem gerust contact met ons op! Of heeft u misschien zelf zin om actie te voeren? Welkom! Dit geldt voor de particulier én de ondernemer natuurlijk! (Wij maken dan ook graag reclame voor uw bedrijf!)