Alleen met een trouw, enthousiast ThuisFrontTeam (TFT) is onzeu itzending mogelijk. We zijn dan ook erg blij dat we een aantal mensen om ons heen hebben die ons ondersteunen in allerhande zaken.

Wie vormen TFT Schenkeveld?

De TFT bestaat uit:

  • Wim van Tuyl (voorzitter)
  • Inge Buyk (secretaresse en coördinator Nieuwsbrieven)
  • Siemen Dasselaar (penningmeester)
  • Geerten van der Meij (actiecoördinator)
  • Margreth Schouten (bedrijvencoördinator)
  • Anneke van de Hoef (coördinator Digitale Media)
  • Carolien Meeuse (coördinator Voorlichting en Presentaties)

Direct de TFT bereiken? Mail dan naar TFC@mafschenkeveld.nl.

Wat doet een TFT?

De TFT neemt een belangrijke plaats in voor de zorg van Dick & Mardine en hun kinderen en zullen nauw contact met hen onderhouden. Zo zorgt de TFT onder andere voor de verzending van nieuwsbrieven, de fondsenwerving voor hun uitzending en de informatie uitwisseling tussen de thuisgemeente en familie Schenkeveld. Ook geeft de TFT presentaties op verschillende plaatsen (verenigingen, scholen, e.d.) en draagt zorgt op pastoraal en sociaal vlak. Dick & Mardine en kinderen kunnen zonder deze ondersteuning niet uitgezonden zijn.

Helpt u ook?

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie Schenkeveld mogelijk te houden. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van úw steun. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Dick & Mardine financieel te ondersteunen.

Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom, maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag. 

Tot slot: elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van het steunfonds voor Dick & Mardine. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

De gegevens voor de speciale steunfondsrekening is: NL 69 ABNA 08 89 65 78 07 t.n.v. St. MAF Nederland o.v.v. Schenkeveld 196.